Přihláška na VII. ročník jízdy o pionýrský šátek

Vozidlo

PROHLÁŠENÍ

Jsem si vědom, že se účastním na vlastní nebezpečí, budu se řídit pravidly silničního provozu a pokyny pořadatele. V případě poškození sebe, svých členů posádky, doprovodu, nebo vozidla, nebudu na pořadatelích vymáhat náhradu škody. Zavazuji se dále k úhradě veškeré škody způsobené mnou, členy posádky, případně dalšího doprovodu jak pořadateli, tak i ostatním. Dále také souhlasím se zpracováním osobních údajů.