Přihláška na IX. Májovou jízdu historických vozidel okolím Stříbra

Vozidlo

PROHLÁŠENÍ

Jsem si vědom, že se účastním na vlastní nebezpečí, budu se řídit pravidly silničního provozu a pokyny pořadatele. V případě poškození sebe, svých členů posádky, doprovodu, nebo vozidla, nebudu na pořadatelích vymáhat náhradu škody. Zavazuji se dále k úhradě veškeré škody způsobené mnou, členy posádky, případně dalšího doprovodu jak pořadateli, tak i ostatním. Dále také souhlasím se zpracováním osobních údajů viz. příloha níže (vyplněná podle tohoto formuláře se bude podepisovat při přejímce).

Vážení veteránisté, v případě pokračování restrikcí vlády ČR ohledně epidemie koronaviru COVID-19 není jisté, zda se soutěž bude moci uskutečnit. Prosíme Vás tedy o sledování webových stránek clubu, kde Vás budeme o situaci informovat. Děkujeme za Pochopení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR.pdf