Testace historických vozidel

Příloha k testaci historického vozidla (pouze zjednodušený výklad)

Historické vozidlo – nebo jen HV
 • které je minimálně 30 let staré
 • které je uchováno a udržováno v historicky věrném stavu
 • které NENÍ užíváno ke každodenní přepravě a podnikatelské  činnosti
Testování historických vozidel pro zařazení do registru historických vozidel

Testování HV je zařazení těchto vozidel do registru historických vozidel, vydání PHV, ORV a ZRZ pro historické vozidlo, které umožňují za daných  podmínek provoz těchto vozidel na pozemních komunikacích.

Zařazení HV do registru je možné pouze u vozidel, nejsou-li evidována v žádném jiném registru silničních nebo historických vozidel na území ČR tak jiného státu.

Testování historického vozidla na vydání ZRZ (zvláštní registrační značka   historického vozidla V – 0000 )   je dvoustupňové.
 1. testování klubovou testační komisí        (KLTK)
 2. testování historického vozidla krajskou testovací komisí.  (KTK)
 • registrační místo – vydání dokladů a značky pro HV
Testování silničních vozidel – s registrační značkou

Testování je jednostupňové a je prováděno klubovou testovací komisí.
Testováno může být pouze vozidlo, které je podle pravidelné STK způsobilé.

 • protokol umožňuje vlastníkovi vozidla

a) žádat o vydání OHV, které dále umožňuje :

 • sjednání snížení sazby pojištění zák.č. 168/1999 Sb.(povinné ručení)
 • výjimku ze zákazu vjezdu do nízkoemisních zón v ČR.
 • při případné škodní události je na vozidlo pohlíženo jako na vozidlo historické
  *   ve vlastním zájmu každý rok přetestovat u KLTK která vozidlo testovala !!

b) žádat o vydání dokladu o uznání silničního vozidla na místně příslušném úřadu k odpuštění ekologického poplatku dle vyhlášky č. 297/2009 Sb. při změně vlastníka silničního vozidla.

Každý vlastník historického vozidla, jemuž bylo vydáno OHV nebo PHV, by měl nejpozději do 31.května každého následujícího roku požádat o prodloužení platnosti tohoto průkazu na další období u příslušné testovací  komise, která testování provedla. Pokud nehodlá vlastník ZRZ pro daný rok vozidlo provozovat nemusí pravidelnou roční prohlídku absolvovat.

Fotografie  6×9 na tvrdém lesklém fotopapíru 75%  (vozidlo)  bez bílých okrajů za dobrých světelných podmínek – nerušivé pozadí

Moto 6 ks pohledem s pravé, 6 ks pohledem s levé strany (z pohledu řidiče)

Auto a Moto s přívěsným vozíkem  6 ks s pohledem pravo-zadním, 6 ks s pohledem levo-předním

Vydání OHV (ostatní)     5ks  a 5ks za stejných podmínek

Podrobnější informace u členů klubové testační komise – KLTK nebo na stránkách www.FKHV.cz