TESTACE HISTORICKÝCH

VOZIDEL

STŘÍBRSKÝ VETERÁN CLUB V AČR

Historické vozidlo

- nebo jen HV

Testace historických vozidel

Příloha k testaci historického vozidla (pouze zjednodušený výklad)

  • které je minimálně 30 let staré
  • které je uchováno a udržováno v historicky věrném stavu
  • které NENÍ užíváno ke každodenní přepravě a podnikatelské činnosti

Testování historických vozidel pro zařazení do registru historických vozidel

Testování HV je zařazení těchto vozidel do registru historických vozidel, vydání PHV, ORV a ZRZ pro historické vozidlo, které umožňují za daných podmínek provoz těchto vozidel na pozemních komunikacích.

Zařazení HV do registru je možné pouze u vozidel, nejsou-li evidována v žádném jiném registru silničních nebo historických vozidel na území ČR tak jiného státu.

Testování historického vozidla na vydání ZRZ (zvláštní registrační značka historického vozidla V – 0000 )

1. testování klubovou testační komisí (KLTK)

2. technická kontrola na stanici STK

3. registrační místo – vydání dokladů a značky pro HV

Testování silničních vozidel – s registrační značkou

Testování je jednostupňové a je prováděno klubovou testovací komisí. Testováno může být pouze vozidlo, které je podle pravidelné STK způsobilé.

Protokol umožňuje vlastníkovi vozidla:

  a) žádat o vydání OHV, které dále umožňuje :

      · sjednání snížení sazby pojištění zák.č. 168/1999              Sb.    (povinné ručení)

      · výjimku ze zákazu vjezdu do nízkoemisních zón v          ČR.

      · při případné škodní události je na vozidlo                      pohlíženo jako na vozidlo historické

  b) žádat o vydání dokladu o uznání silničního vozidla        na místně příslušném úřadu k odpuštění                        ekologického poplatku dle vyhlášky č. 297/2009              Sb. při změně vlastníka silničního vozidla.

Každý vlastník historického vozidla, jemuž bylo vydáno OHV nebo PHV, by měl každý pátý rok požádat o prodloužení platnosti tohoto průkazu na další období u příslušné KLTK. Podrobnější informace u členů klubové testační komise – KLTK nebo na stránkách www.FKHV.cz

Pozvánka na

XI. ročník Májové jízdy historických vozidel

okolím Stříbra

Srdečně Vás zveme dne 11. 05. 2024 na XI. ročník Májové jízdy historických vozidel okolím Stříbra. Sejdeme se na již tradičním místě – v areálu SDH na Stříbrské plovárně. Jízda je vyhlášena pro motocykly a automobily všech modelů do roku výroby 1975.

Soutěžící budou rozděleni do kategorií:

Automobil do roku výroby 1945

Motocykl do roku výroby 1945

Automobil vyrobený v letech 1946 – 1975

Motocykl vyrobený v letech 1946 – 1975

Dámský pohár – soutěžící ze všech kategorií

Jízda s délkou trasy cca 77 km s přestávkou na oběd a několika soutěžními úkoly.

V 10:00 proběhne rozprava k jízdě a v 10:30 začnou první účastníci vyrážet na trasu. Děkujeme Vám za vaši přízeň a budeme se těšit na shledanou.

logologo-removebg-preview

Kde se konají jízdy?

Stříbro•Areál SDH Stříbro• Sokolská • 34901