PŘIHLÁŠKA

NA JÍZDU

STŘÍBRSKÝ VETERÁN CLUB

    Pohlaví

    Vozidlo

    PROHLÁŠENÍ

    Jsem si vědom, že se účastním na vlastní nebezpečí, budu se řídit pravidly silničního provozu a pokyny pořadatele. V případě poškození sebe, svých členů posádky, doprovodu, nebo vozidla, nebudu na pořadatelích vymáhat náhradu škody. Zavazuji se dále k úhradě veškeré škody způsobené mnou, členy posádky, případně dalšího doprovodu jak pořadateli, tak i ostatním. Dále také souhlasím se zpracováním osobních údajů viz. příloha níže (vyplněná podle tohoto formuláře se bude podepisovat při přejímce).