V. Májová jízda historických vozidel + fotografie a výsledky

Dne 07.05.2016 uspořádal náš klub v areálu SDH Stříbro první letošní setkání milovníků historických vozidel – V. ročník Májové jízdy historických vozidel okolím Stříbra. Přijelo 27 motocyklů z nichž jeden řídila žena. Na nejstarším motocyklu   DKW 350 z roku 1934 přijel pan Bohumil Kuba z Dobřan.

Automobilů se sjelo celkem 32.  S krásným Chryslerem 58 touring, který byl vyroben v roce 1925, přijel pan Richard Janča z Karlových Varů.

V deset hodin začali na trasu dlouhou cca 100 km v minutových intervalech startovat jako první motocykly vyrobené do roku 1945, poté automobily vyrobené do roku 1945. Následovaly motocykly s rokem výroby 1946 a výše, a po nich stejné ročníky automobilů. První část trasy vedla přes Malovice, Erpužice,  Pernarec, Úněšov, až do starobylého města Manětín, kde se všichni účastníci v zámecké restauraci najedli. Zpáteční trasa pokračovala  přes Nečtiny, Konstantinovy Lázně a  Záchlumí  zpět do Stříbra.

Počasí nám přálo, trasa vyjížďky se líbila. Po vyhodnocení soutěží, které na účastníky čekaly na trase, jsme vyhodnotili z každé kategorie pět nejlepších, kteří obdrželi věcné ceny. Tři nejlepší v každé kategorii dostali ještě pohár. Dále jsme ocenili nejstaršího účastníka, nejstarší motocykl a nejstarší automobil. Všichni účastníci dostali pamětní fotografii, kde byli zachyceni při průjezdu náměstím. Poté se všichni rozjeli do svých domovů.

Chtěl bych touto cestou poděkovat Městu Stříbro, SDH Stříbro a všem sponzorům za podporu a věcnou nebo finanční pomoc.

Pavel Žemlička, předseda klubu

Výsledkové listiny

fotogalerie z této akce je na FCB:

  1. Ráno
  2. Start
  3. Náměstí
  4. Trpísty
  5. Pernarec
  6. Manětín
  7. Okrouhlé Hradiště
  8. Slavice
  9. Vyhlášení